Archiwa kategorii Bez kategorii

05 Cze

Podatek u źródła zapłacony w USA pomniejszy podatek dochodowy w Polsce – PIT-36

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem programistą. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności podpisałem z firmą z USA umowę, na mocy której udzielam jej licencji. Od wypłaconego mi wynagrodzenia kontrahent potrącił podatek u źródła i odprowadził go do tamtejszego fiskusa. Czy możliwe jest, abym mógł pomniejszyć o tę kwotę podatek dochodowy płacony w Polsce? W opisanej

Więcej
10 Maj

Podzielona płatność – Split payment wchodzi w życie 01.07.2018

Bez kategorii

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar będzie odbywała się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.: kwota należności netto – na dowolny rachunek wskazany przez sprzedawcę, kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony

Więcej
30 Lis

VAT należny od towarów nieodpłatnie przekazywanych na cele reklamy a koszty podatkowe.

Bez kategorii

Prowadzę w moim salonie kosmetycznym akcję reklamową. Rozdaję produkty kosmetyczne z nalepionym logo mojego salonu i hasłami reklamowymi. Koszt nabycia jednego upominku to 30 zł. Nie prowadzę ewidencji osób, które otrzymały takie prezenty. Czy w związku z tym powinnam naliczyć VAT należny od przekazywanych prezentów? Jeżeli tak, to czy VAT należny może stać się moim

Więcej
02 Lis

Kasa fiskalna a sprzedaż środka trwałego – samochód, komputer, telewizor.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czasami dokonuję sprzedaży na rzecz osób prywatnych, ale do tej pory nie przekroczyłam limitu 20.000 zł obrotów. Zastanawiam się nad sprzedażą środków trwałych wprowadzonych do mojej firmy. Czy sprzedaż firmowego samochodu, komputera i telewizora wlicza się do tego limitu? Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych, czyli

Więcej
16 Maj

Limit płatności gotówkowych przy wypłacie za umowę o dzieło.

Bez kategorii

Czy limit płatności gotówkowych do 15.000 zł dotyczy tylko transakcji z innymi przedsiębiorcami, czy również wypłaty wynagrodzenia dla osoby wykonującej dla mnie umowę o dzieło? Do dnia 31.12.2016 przepisy art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, określały obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten obejmował dokonywanie lub przyjmowanie płatności

Więcej
02 Mar

Forma prowadzenia i przechowywania ewidencji VAT.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem VAT czynnym. Ewidencjonuję zarówno rejestry VAT sprzedaży, jak i zakupu z kolejnych miesięcy w programie komputerowym i na ich podstawie sporządzam miesięczne deklaracje VAT wysyłane elektronicznie do US. Czy jestem obowiązany sporządzać również wydruki w formie papierowej? Czy wystarczy, że informacje te będę przechowywał na specjalnie przeznaczonym do tego

Więcej
17 Lut

Zakup reklamy na Facebooku a rozliczenia podatkowe.

Bez kategorii

Wielu przedsiębiorców, którzy zostają klientami naszego biura rachunkowego jest zdziwionych, że korzystając z reklam na popularnym portalu społecznościowym Facebook muszą rozliczyć z otrzymanych faktur zarówno podatek VAT (nawet jeżeli są podatnikami zwolnionymi z tego podatku!) jak i tzw. podatek u źródła. Dlatego warto zaznaczyć, że chociaż sam zakup usług reklamowych jest niezwykle prosty, a płatności

Więcej
31 Sty

Kiedy ująć w KPiR korektę związaną ze zwrotem towaru handlowego?

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. W roku 2016 zakupiłem towar handlowy, w styczniu 2017 zwróciłem towar i otrzymałem związaną ze zwrotem fakturę krygującą wystawioną z datą styczniową. Kiedy ująć to zdarzenie gospodarczej w KPiR? Właściwe jest ujęcie korekty na bieżąco. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016

Więcej
30 Gru

Imprezy pracownicze jako koszt uzyskania przychodu.

Bez kategorii

Prowadzimy w formie spółki cywilnej mały zakład usługowy, zatrudniamy kilkunastu pracowników. Przed Świętami Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie wigilijne ze wszystkimi pracownikami. Czy nasze wydatki poniesione w celu zorganizowania całej imprezy stanowią nasz koszt uzyskania przychodu? Wydatki takie można uznać za koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem jednak, że spotkanie wigilijne z pracownikami miało na celu zintegrowanie

Więcej
10 Gru

Przychód u pracowników i kontrahentów uczestniczących w imprezie integracyjnej.

Bez kategorii

Spółka z o. o. jest podmiotem oferującym usługi eventowe i reklamowe innym firmom. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. W ramach prowadzonej działalności spółka organizuje cyklicznie lub okazjonalnie spotkania lub imprezy integracyjne. W rozmaitych spotkaniach biorą udział zarówno wszyscy pracownicy jak i reprezentanci podwykonawców oraz przedstawiciele kontrahentów i partnerów biznesowych spółki. Imprezy integracyjne mają na celu zacieśnienie więzi

Więcej
26 Lis

Moment powstawania obowiązku podatkowego w VAT przy WNT. Dostawa towaru po otrzymianiu faktury.

Bez kategorii

Dnia 20 stycznia 2016 roku nasza spółka otrzymała fakturę od kontrahenta z Niemiec za zamówiony towar. Data wystawienia faktury to 17 stycznia. Faktyczna dostawa towaru do magazynu spółki nastąpiła dopiero 4 lutego 2016 roku – zgodnie z umową spółka staje się właścicielem towaru w momencie dostarczenia go do magazynu. Kiedy spółka powinna uznać obowiązek podatkowy

Więcej
13 Lis

Moment odliczenia VAT od faktury korygującej in plus za zakupioną usługę

Bez kategorii

Jestem podatnikiem VAT czynnym. Podatek VAT rozliczam miesięcznie. Trzy miesiące temu otrzymałam od kontrahenta fakturę VAT za zakupioną przeze mnie usługę i w deklaracji za tenże miesiąc odliczyłam wykazany na niej podatek naliczony. Teraz kontrahent powiadomił mnie, że przez błąd jego pracownika kwota na fakturze została zaniżona i wystawił dla mnie fakturę korygującą in plus

Więcej
04 Lis

Przedsiębiorca – ojciec na urlopie ojcowskim. Czy można wystawiać w tym czasie faktury?

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczę usługi związane z marketingiem internetowym dla firm. W ramach prowadzonej działalności opłacam dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy jako przedsiębiorca mogę pójść na urlop ojcowski? Czy w trakcie tego urlopu mogę wystawiać faktury moim kontrahentom? Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym niezależnie od tego czy jest to ubezpieczenie

Więcej
24 Paź

Opodatkowanie VAT najmu prywatnego w przypadku majątku wspólnego podatnika VAT czynnego i jego małżonki

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – księgarnię i wydawnictwo. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Obecnie chciałbym wynająć prywatny dom, który jest współwłasnością małżeńską moją i mojej żony. Zdecydowałem, że chciałbym go wynająć poza działalnością gospodarczą, jako osoba prywatna i odprowadzać od wynajmu zryczałtowany podatek dochodowy 8,5%. Nieruchomość będziemy wynajmować firmie na cele jej działalności gospodarczej. Chcemy złożyć

Więcej
11 Paź

Składki ZUS przedsiębiorcy za umowę zlecenie nieobjętą jego działalnością gospodarczą.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako trener osobisty. Ponieważ jest to moja pierwsza firma zdecydowałem się na ZUS preferencyjny i płacę obniżone składki. Obecnie pojawiła się możliwość zawarcia umowy zlecenia z inną firmą na prace nieobjęte zakresem mojej działalności gospodarczej. Czy od takiej umowy powinny być naliczane składki ZUS? Z opisanej sytuacji wynika, że przedsiębiorca opłaca

Więcej
25 Wrz

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć nieobowiązkowe składki na rzecz Polskiej Izby Książki?

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – wydawnictwo i księgarnię. Rozliczam się według skali podatkowej na podstawie książki przychodów i rozchodów. Czy składki wpłacane przeze mnie na rzecz Polskiej Izby Książki mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu?   Niestety, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od

Więcej
14 Wrz

Podatek u źródła przy zakupie od zagranicznego przewoźnika biletów lotniczych na cele działalności gospodarczej

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moja działalność wiąże się z wyjazdami służbowymi za granicę. Zazwyczaj latam za granicę samolotem. Kupuję bilety od linii lotniczych, które są osobą prawną i mają główną siedzibę w Niemczech. Nie posiadam certyfikatu rezydencji tego kontrahenta i nie mam możliwości go zdobyć. Czy w związku z tym powinnam zapłacić podatek u źródła

Więcej
09 Wrz

Czy podmiot zwolniony z VAT, który pomyłkowo naliczył ten podatek na fakturze sprzedaży musi sporządzić deklarację VAT?

Bez kategorii

Podmiot nie będący podatnikiem VAT zwolniony podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT omyłkowo wystawił fakturę VAT z naliczonym podatkiem należnym. Faktura ta została skorygowana o wielkość VAT tego samego dnia. Otrzymano potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed terminem złożenia deklaracji za dany okres. Czy mimo otrzymania faktury korygującej w terminie, istnieje konieczność

Więcej
02 Wrz

Koszty w KPiR nieudokumentowane fakturą

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako radca prawny. Rozliczam się na podstawie PKPiR. Rozpocząłem działalność gospodarczą w 2015 r. Już po rozpoczęciu działalności gospodarczej w 2015 r. chodziłem na płatne szkolenia dla aplikantów na radcę prawnego organizowane przez okręgową izbę radców prawnych. Obecnie stwierdziłem, że chciałbym do kosztów działalności gospodarczej z 2015 r. zaliczyć wydatki na

Więcej
25 Wrz

JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Bez kategorii

Sama rejestracja nowej działalności gospodarczej nie jest dzisiaj zbyt skomplikowana. W celu zgłoszenia nowej firmy trzeba wypełnić wniosek CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek można wypełnić on-line co pozwoli nam zaoszczędzić pracy i uniknąć ewentualnych błędów (e-formularz sprawdza poprawność wpisanych danych  i wypełnia kolejne pola zgodnie z tym co napisaliśmy w poprzednich).

Więcej