Archiwa kategorii Bez kategorii

11 Paź

Składki ZUS przedsiębiorcy za umowę zlecenie nieobjętą jego działalnością gospodarczą.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako trener osobisty. Ponieważ jest to moja pierwsza firma zdecydowałem się na ZUS preferencyjny i płacę obniżone składki. Obecnie pojawiła się możliwość zawarcia umowy zlecenia z inną firmą na prace nieobjęte zakresem mojej działalności gospodarczej. Czy od takiej umowy powinny być naliczane składki ZUS? Z opisanej sytuacji wynika, że przedsiębiorca opłaca

Więcej
25 Wrz

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć nieobowiązkowe składki na rzecz Polskiej Izby Książki?

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – wydawnictwo i księgarnię. Rozliczam się według skali podatkowej na podstawie książki przychodów i rozchodów. Czy składki wpłacane przeze mnie na rzecz Polskiej Izby Książki mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu?   Niestety, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od

Więcej
14 Wrz

Podatek u źródła przy zakupie od zagranicznego przewoźnika biletów lotniczych na cele działalności gospodarczej

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moja działalność wiąże się z wyjazdami służbowymi za granicę. Zazwyczaj latam za granicę samolotem. Kupuję bilety od linii lotniczych, które są osobą prawną i mają główną siedzibę w Niemczech. Nie posiadam certyfikatu rezydencji tego kontrahenta i nie mam możliwości go zdobyć. Czy w związku z tym powinnam zapłacić podatek u źródła

Więcej
09 Wrz

Czy podmiot zwolniony z VAT, który pomyłkowo naliczył ten podatek na fakturze sprzedaży musi sporządzić deklarację VAT?

Bez kategorii

Podmiot nie będący podatnikiem VAT zwolniony podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT omyłkowo wystawił fakturę VAT z naliczonym podatkiem należnym. Faktura ta została skorygowana o wielkość VAT tego samego dnia. Otrzymano potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed terminem złożenia deklaracji za dany okres. Czy mimo otrzymania faktury korygującej w terminie, istnieje konieczność

Więcej
02 Wrz

Koszty w KPiR nieudokumentowane fakturą

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako radca prawny. Rozliczam się na podstawie PKPiR. Rozpocząłem działalność gospodarczą w 2015 r. Już po rozpoczęciu działalności gospodarczej w 2015 r. chodziłem na płatne szkolenia dla aplikantów na radcę prawnego organizowane przez okręgową izbę radców prawnych. Obecnie stwierdziłem, że chciałbym do kosztów działalności gospodarczej z 2015 r. zaliczyć wydatki na

Więcej
25 Wrz

JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Bez kategorii

Sama rejestracja nowej działalności gospodarczej nie jest dzisiaj zbyt skomplikowana. W celu zgłoszenia nowej firmy trzeba wypełnić wniosek CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek można wypełnić on-line co pozwoli nam zaoszczędzić pracy i uniknąć ewentualnych błędów (e-formularz sprawdza poprawność wpisanych danych  i wypełnia kolejne pola zgodnie z tym co napisaliśmy w poprzednich).

Więcej