Blog

20 Lis

Samochód osobowy w firmie w 2019 – kluczowe informacje

Bez kategorii

SAMOCHÓD OSOBOWY W FIRMIE 1. Limit 150 tys. wartości pojazdu – tyle będzie można zaliczyć w koszty działalności zarówno przy amortyzacji nabytego samochodu osobowego, jak i przy leasingu. Limit dotyczy samochodów osobowych, które podatnik nabędzie lub wprowadzi do działalności gospodarczej po 31.12.2018 albo będzie korzystał z ich leasingu, który rozpocznie się już w 2019 r.

Więcej
23 Paź

Kasy fiskalne on-line dla warsztatu samochodowego już w 2019 roku!

Bez kategorii

Czy osoba prowadząca warsztat samochodowy posiadająca kasę fiskalną z elektroniczną kopią będzie musiała wymienić kasę fiskalną na do 1 stycznia 2019 r.? Jeżeli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w tym zakresie do projektu zmian ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) – dalej u.p.t.u., nad którym

Więcej
04 Wrz

Zwolnienie podmiotowe z VAT a usługi doradcze.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zajmuję się prowadzeniem poradni psychologicznej i psychoterapii. Do tej pory korzystałam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zamierzam jednak podpisać umowę z dużą korporacją, w myśl której miałabym dla niej pełnić funkcję doradcy zawodowego, który badałby kompetencje i kwalifikacje zawodowego zatrudnionych tam pracowników. Czy podpisanie takiej umowy oznaczałoby dla

Więcej
28 Sie

Czy zwrot wydatków przez kontrahenta jest dochodem z działalności gospodarczej.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonałem usługę szkoleniową dla innego polskiego podatnika. Szkolenie odbyło się na terenie Stanów Zjednoczonych. Amerykańska organizacja, która zorganizowała całe wydarzenie (na którym m. in. ja prowadziłem moje szkolenie), zwracała wszystkim prowadzącym koszty wyżywienia, przejazdów środkami komunikacji miejskiej itp. Przedstawiłem jej paragony za moje wydatki i otrzymałem

Więcej
21 Sie

Refundacja składek ZUS przy umowie uaktywniającej dla niani

Bez kategorii

Ja i mój mąż prowadzimy własne działalności gospodarcze. Obecnie zakończyłam urlop macierzyński i chciałabym zatrudnić nianię do mojego dziecka w ramach umowy uaktywniającej. Chciałabym płacić niani wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto. Jak powinnam rozliczyć składki ZUS od tej umowy? Jakiej wysokości pomoc mogę otrzymać z budżetu państwa? Na podstawie art. 50 ustawy z 4.02.2011

Więcej
26 Lip

Opodatkowanie umowy zlecenia z obywatelem Ukrainy

Bez kategorii

Zatrudniłam w ramach umowy zlecenia obywatela Ukrainy, który centrum interesów posiada na Ukrainie. Zlecone przeze mnie prace będzie wykonywał na terenie Polski przez 45 dni. Miejscem wykonywania zlecenia jest siedziba mojej firmy. Jaką stawką powinno się opodatkować jego dochody w przypadku gdy dostarczy certyfikat rezydencji. Czym grozi niedostarczenie przez niego takiego certyfikatu? Ponieważ zleceniobiorca zgodnie

Więcej
05 Cze

Podatek u źródła zapłacony w USA pomniejszy podatek dochodowy w Polsce – PIT-36

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem programistą. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności podpisałem z firmą z USA umowę, na mocy której udzielam jej licencji. Od wypłaconego mi wynagrodzenia kontrahent potrącił podatek u źródła i odprowadził go do tamtejszego fiskusa. Czy możliwe jest, abym mógł pomniejszyć o tę kwotę podatek dochodowy płacony w Polsce? W opisanej

Więcej
10 Maj

Podzielona płatność – Split payment wchodzi w życie 01.07.2018

Bez kategorii

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar będzie odbywała się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.: kwota należności netto – na dowolny rachunek wskazany przez sprzedawcę, kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony

Więcej
30 Lis

VAT należny od towarów nieodpłatnie przekazywanych na cele reklamy a koszty podatkowe.

Bez kategorii

Prowadzę w moim salonie kosmetycznym akcję reklamową. Rozdaję produkty kosmetyczne z nalepionym logo mojego salonu i hasłami reklamowymi. Koszt nabycia jednego upominku to 30 zł. Nie prowadzę ewidencji osób, które otrzymały takie prezenty. Czy w związku z tym powinnam naliczyć VAT należny od przekazywanych prezentów? Jeżeli tak, to czy VAT należny może stać się moim

Więcej
02 Lis

Kasa fiskalna a sprzedaż środka trwałego – samochód, komputer, telewizor.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czasami dokonuję sprzedaży na rzecz osób prywatnych, ale do tej pory nie przekroczyłam limitu 20.000 zł obrotów. Zastanawiam się nad sprzedażą środków trwałych wprowadzonych do mojej firmy. Czy sprzedaż firmowego samochodu, komputera i telewizora wlicza się do tego limitu? Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych, czyli

Więcej
16 Maj

Limit płatności gotówkowych przy wypłacie za umowę o dzieło.

Bez kategorii

Czy limit płatności gotówkowych do 15.000 zł dotyczy tylko transakcji z innymi przedsiębiorcami, czy również wypłaty wynagrodzenia dla osoby wykonującej dla mnie umowę o dzieło? Do dnia 31.12.2016 przepisy art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, określały obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten obejmował dokonywanie lub przyjmowanie płatności

Więcej
02 Mar

Forma prowadzenia i przechowywania ewidencji VAT.

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem VAT czynnym. Ewidencjonuję zarówno rejestry VAT sprzedaży, jak i zakupu z kolejnych miesięcy w programie komputerowym i na ich podstawie sporządzam miesięczne deklaracje VAT wysyłane elektronicznie do US. Czy jestem obowiązany sporządzać również wydruki w formie papierowej? Czy wystarczy, że informacje te będę przechowywał na specjalnie przeznaczonym do tego

Więcej
17 Lut

Zakup reklamy na Facebooku a rozliczenia podatkowe.

Bez kategorii

Wielu przedsiębiorców, którzy zostają klientami naszego biura rachunkowego jest zdziwionych, że korzystając z reklam na popularnym portalu społecznościowym Facebook muszą rozliczyć z otrzymanych faktur zarówno podatek VAT (nawet jeżeli są podatnikami zwolnionymi z tego podatku!) jak i tzw. podatek u źródła. Dlatego warto zaznaczyć, że chociaż sam zakup usług reklamowych jest niezwykle prosty, a płatności

Więcej
31 Sty

Kiedy ująć w KPiR korektę związaną ze zwrotem towaru handlowego?

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. W roku 2016 zakupiłem towar handlowy, w styczniu 2017 zwróciłem towar i otrzymałem związaną ze zwrotem fakturę krygującą wystawioną z datą styczniową. Kiedy ująć to zdarzenie gospodarczej w KPiR? Właściwe jest ujęcie korekty na bieżąco. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016

Więcej
30 Gru

Imprezy pracownicze jako koszt uzyskania przychodu.

Bez kategorii

Prowadzimy w formie spółki cywilnej mały zakład usługowy, zatrudniamy kilkunastu pracowników. Przed Świętami Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie wigilijne ze wszystkimi pracownikami. Czy nasze wydatki poniesione w celu zorganizowania całej imprezy stanowią nasz koszt uzyskania przychodu? Wydatki takie można uznać za koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem jednak, że spotkanie wigilijne z pracownikami miało na celu zintegrowanie

Więcej
10 Gru

Przychód u pracowników i kontrahentów uczestniczących w imprezie integracyjnej.

Bez kategorii

Spółka z o. o. jest podmiotem oferującym usługi eventowe i reklamowe innym firmom. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. W ramach prowadzonej działalności spółka organizuje cyklicznie lub okazjonalnie spotkania lub imprezy integracyjne. W rozmaitych spotkaniach biorą udział zarówno wszyscy pracownicy jak i reprezentanci podwykonawców oraz przedstawiciele kontrahentów i partnerów biznesowych spółki. Imprezy integracyjne mają na celu zacieśnienie więzi

Więcej
26 Lis

Moment powstawania obowiązku podatkowego w VAT przy WNT. Dostawa towaru po otrzymianiu faktury.

Bez kategorii

Dnia 20 stycznia 2016 roku nasza spółka otrzymała fakturę od kontrahenta z Niemiec za zamówiony towar. Data wystawienia faktury to 17 stycznia. Faktyczna dostawa towaru do magazynu spółki nastąpiła dopiero 4 lutego 2016 roku – zgodnie z umową spółka staje się właścicielem towaru w momencie dostarczenia go do magazynu. Kiedy spółka powinna uznać obowiązek podatkowy

Więcej
13 Lis

Moment odliczenia VAT od faktury korygującej in plus za zakupioną usługę

Bez kategorii

Jestem podatnikiem VAT czynnym. Podatek VAT rozliczam miesięcznie. Trzy miesiące temu otrzymałam od kontrahenta fakturę VAT za zakupioną przeze mnie usługę i w deklaracji za tenże miesiąc odliczyłam wykazany na niej podatek naliczony. Teraz kontrahent powiadomił mnie, że przez błąd jego pracownika kwota na fakturze została zaniżona i wystawił dla mnie fakturę korygującą in plus

Więcej
04 Lis

Przedsiębiorca – ojciec na urlopie ojcowskim. Czy można wystawiać w tym czasie faktury?

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Świadczę usługi związane z marketingiem internetowym dla firm. W ramach prowadzonej działalności opłacam dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy jako przedsiębiorca mogę pójść na urlop ojcowski? Czy w trakcie tego urlopu mogę wystawiać faktury moim kontrahentom? Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym niezależnie od tego czy jest to ubezpieczenie

Więcej
24 Paź

Opodatkowanie VAT najmu prywatnego w przypadku majątku wspólnego podatnika VAT czynnego i jego małżonki

Bez kategorii

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – księgarnię i wydawnictwo. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Obecnie chciałbym wynająć prywatny dom, który jest współwłasnością małżeńską moją i mojej żony. Zdecydowałem, że chciałbym go wynająć poza działalnością gospodarczą, jako osoba prywatna i odprowadzać od wynajmu zryczałtowany podatek dochodowy 8,5%. Nieruchomość będziemy wynajmować firmie na cele jej działalności gospodarczej. Chcemy złożyć

Więcej