RODO Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA KSIĘGA S. C. Anna Widawska, Elżbieta Marcińczyk o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych jest Księga spółka cywilna Anna Widawska, Elżbieta Marcińczyk (00-140 Warszawa, al. Solidarności 113 lok. 83).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • Wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez biuro rachunkowe Księga s. c. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO).
  • W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).
  • W systemach informatycznych Caffe Grano w celach administracyjnych i informacyjnych służących do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. b i f RODO).
  • W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
   naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Biuro rachunkowe Księga s. c. dba o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych. Informujemy, że w razie wystąpienia takiej konieczności, w celu sprawnego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • Naszym pracownikom i współpracownikom,
  • Dostawcom usług zaopatrujących Księga s. c. w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i wykonywanie obsługi księgowo-kadrowej (w szczególności dostawcom oprogramowania księgowego i kadrowego, usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym),
  • Dostawcom usług prawnych,
  • Dostawcom usług pocztowych i kurierskich,
  • Instytucjom Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS.
 4. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została zakończona współpraca w Księga s. c.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych w granicach prawem naznaczonych.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu rodo@ksiega.pl.