Usługi

uslugi

Oferowane przez nasze biuro rachunkowe usługi księgowe obejmują wszystkie rozliczenia dla osób fizycznych i spółek oraz fundacji.

1. Pełna księgowość – prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia w zakresie podatku dochodowego i VAT, prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla celów statystycznych, rozliczenia roczne podatku dochodowego, reprezentacja klienta przed Urzędami Skarbowymi.

2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów, rozliczenia w zakresie podatku dochodowego i VAT, prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, roczne rozliczenie podatku dochodowego.

3. Ryczałt – prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, prowadzenie i rozliczanie ewidencji VAT, wypełnianie indywidualnych kart przychodów pracowników, wypełnianie deklaracji ubezpieczeniowych, rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

4.Kadry i płace – sporządzanie umów o pracę oraz innych wymaganych dokumentów,
prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie całej dokumentacji dla ZUS (obliczanie składek dla ZUS, sporządzanie i wysyłka deklaracji dla ZUS)
Możliwe jest także: wykonywanie i przesyłanie deklaracji dla ZUS i US dotyczą podatku dochodowego pracowników, przygotowywanie wszystkich pasków wypłat i raportów ZUS RMUA

5.Zaległości – jeżeli w Państwa firmie powstały jakieś zaległości w zakresie rachunkowości mogą Państwo liczyć na: uzupełnienie wszystkich zaległości w księgowaniu i ewidencji, uzgodnienie z urzędami warunków i terminów dotyczących uzupełnienia zaległości, sporządzenie przez nas zaległych deklaracji podatkowych i wysłanie ich do US, sporządzenie korekt dotychczas wypełnionych dokumentów, pełną i klarowną informację, która pozwoli rozwiązać wszystkie problemy związane z zaległościami