Blog

Zmiany w VAT 2019 i 2020 – JPK_VDEK, obowiązkowe split payment, konieczność zgłaszania rachunków bankowych, biała lista podatników

Image for

18 Cze 2019

PRZEPISY, KTÓRE NA PEWNO WEJDĄ W ŻYCIE

NOWA STRUKTURA JPK_FA – od 07.2019 obowiązywać będzie nowa struktura JPK_FA generowana przez Państwa programy do fakturowania. Prosimy przed lipcem upewnić się, że Państwa program fakturujący przygotowuje już nową strukturę, czy potrzebna jest aktualizacja oprogramowania.

ZGŁOSZENIE RACHUNKU BANKOWEGO – prosimy jak najszybciej upewnić się, że rachunek bankowy wykorzystywany do działalności gospodarczej został zgłoszony w urzędzie. Do tej pory za brak zgłoszenia nie groziły kary, teraz to się zmieni! Rachunek ten będzie jawny i umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT.

KONIECZNA WERYFIKACJA RACHUNKÓW BANKOWYCH KONTRAHENTÓW – od 09.2019 jeżeli zapłacą Państwo na niezgłoszony rachunek kontrahenta za transakcję powyżej 15.000 zł to:
– Nie można będzie tego wydatku zaliczyć w koszty działalności (chyba, że w ciągu 3 dni od płatności zgłosi się ten błąd kontrahenta do jego US)
– Będą Państwo odpowiadać solidarnie z kontrahentem za jego zobowiązania w VAT (chyba, że płatność odbędzie się w split payment).

ZAKAZ WYSTAWIANIA FAKTURY DLA FIRMY DO PARAGONU – od 01.09.2019 fakturę dla firmy do paragonu będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie został podany NIP nabywcy. Prosimy o tym pamiętać i zawsze z góry przy zakupach informować, czy chcą Państwo fakturę! W przeciwnym wypadku obu stronom transakcji będą groziły sankcje w VAT!!!

 

PRZEPISY, KTÓRE ZOSTAŁY JUŻ PRZEKAZANE DO SENATU I PODPISU PREZYDENTA

OBOWIĄZKOWA PŁATNOŚĆ SPLIT PAYMENT – niektóre branże od 09.2019 będą zobowiązane do przyjmowania płatności za transakcje powyżej 15.000 tylko w split payment. Kary z tym związane mogą dotknąć wszystkich przedsiębiorców! (Kary i sankcje w tym zakresie będą obowiązywać dopiero od 01.2020)
– Obowiązkowemu split payment podlegać będą usługi i towary objęte teraz procedurą odwrotnego obciążenia oraz wiele innych, m. in. usługi budowlane, handel elektroniką, częściami samochodowymi, motocyklowymi, paliwami, węglem kamiennym, brunatnym oraz metalami szlachetnymi.
– Obowiązek ograniczony jest do transakcji powyżej 15.000 zł
– Sprzedawca będzie obowiązany do transakcji objętych obowiązkowym split payment wystawiać fakturę z adnotacją, że dana płatność ma być wykonana w split payment. Jeżeli tego nie zrobi sankcja wynosi 100% VAT z tej transakcji.
– Nowelizacja zakłada zastąpienie przez split payment odwrotnego obciążenia.

DODATKOWE ZMIANY W SPLIT PAYMENT
– Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie można opłacać podatek dochodowy, akcyzę, cło i składki ZUS.
– Równolegle ze środków na rachunku VAT fiskus będzie mógł ściągać zaległości także w podatkach dochodowych, akcyzie, cle i składkach ZUS.
– Ułatwieniem w split payment będzie też możliwość przelewów zbiorczych za faktury otrzymane w jednym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż miesiąc.

JPK_VDEK – od 01.2020 dla dużych przedsiębiorstw i od 07.2020 dla pozostałych zamiast deklaracji VAT i ewidencji JPK_VAT obowiązywać będzie jeden plik JPK_VDEK zawierający zarówno ewidencję jak również dane do obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego/kwoty zwrotu. Będzie zawierał dodatkowe dane, takie jak kod grupy towaru, kod typu dokumentu.

Zobacz wszystkie